WHO: maatregelen voor bedrijven tegen coronavirus

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) publiceerde een lijst met te nemen maatregelen voor bedrijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hygiëne
De WHO raadt werkgevers aan om te zorgen voor een goede hygiëne op de werkplek – ook als het virus nog niet uitgebroken is in de regio in kwestie. Bureaus, tafels, telefoons en toetsenborden moeten regelmatig gedesinfecteerd worden. Het coronavirus kan immers overgedragen worden via speekseldruppeltjes van besmette personen die terechtkomen op een toetsenbord, een bureau, ...
Verder moet een goede handhygiëne gepromoot worden bij de werknemers en klanten (bv. a.d.h.v. posters, briefings). Door de handen goed te wassen, wordt het virus gedood.
 
Thuisblijven
Werkgevers wordt ook nog geadviseerd om de werknemers en klanten te informeren dat ze thuis moeten blijven wanneer ze een lichte hoest hebben of wanneer hun lichaamstemperatuur 37,3°C of meer bedraagt. Thuiswerken of thuisblijven wordt ook aangeraden voor werknemers die medicatie zoals paracetamol of ibuprofen nemen, aangezien dit de symptomen kan onderdrukken.
 
Zakenreizen
De WHO geeft ook nog advies in verband met zakenreizen. Zo raadt de organisatie aan om geen werknemers die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus, te sturen naar regio’s waar het virus zich aan het verspreiden is (bv. oudere werknemers, diabetespatiënten). Ook moeten werknemers die op zakenreis gaan, goed geïnformeerd worden. Werknemers die terugkomen van een gebied waar het coronavirus vastgesteld is, moeten zichzelf gedurende twee weken monitoren.
 
Planning
Daarnaast raadt de WHO aan om onder andere een business continuity plan te ontwikkelen met te nemen acties en communicatie in het geval van een epidemische uitbraak van het virus. Meer info hierover vindt u in ons artikel ‘Covid-19 en pandemic preparedness planning’.
 
De volledige lijst met maatregelen is te vinden op de website van de WHO.
: preventMail 09/2020