Wet over elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven

Op 31 december 2012 is de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in het staatsblad gepubliceerd. Het wetsontwerp was reeds op 20 november 2012 door de commissie voor sociale zaken goedgekeurd.

Opmerking: deze bepalingen zijn echter nooit in werking getreden. Ondertussen zijn deze bepalingen weer opgeheven en vervangen door de  en werd vervangen door de wet van 8 december 2013 tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft (BS 20 december 2013) (meer).

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventActua 22/2012, 01/2013