Vragenlijst werkbaarheid

VOW/QFT staat voor “Vragenlijst over werkbaarheid/Questionnaire sur les facultés de travail”. Deze VOW / QFT peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij geconfronteerd wordt, ervaart.

De VOW/QFT-vragenlijst bestaat uit 6 modules:
1) psychosociale factoren: persoonlijke ontplooiing, tijdgebonden knelpunten, speelruimte, overleg, weerstand tegen verandering, werkzekerheid, werkgenot,...;
2) fysieke aspecten van de werkomstandigheden: blootstelling aan lawaai, trillingen, gevaarlijke situaties,...;
3) veiligheid: veiligheidscultuur, risicopreventie, van kracht zijnde regels, opleiding, PBM’s,...;
4) gezondheid: afwezigheid wegens ziekte, gezondheidstoestand, allerhande symptomen (rugpijn, slapeloosheid, spierpijn,...),...;
5) vermogen om te werken: vereisten van het werk, verwezenlijking van de doelstellingen,...;
6) voornemen om te blijven: pensioen, professionele toekomst,...

Om de VOW/QFT-vragenlijst te gebruiken kunnen geïnteresseerden over 5 documenten beschikken:
1) de vragenlijst zelf, in pdf-formaat;
2) de gebruiksaanwijzing;
3) het bestand waarin de gegevens/resultaten van de vragenlijst worden ingevoerd, in excel-formaat;
4) de gids voor de elektronische verwerking van de gegevens, waarmee alle gegevens in het excel-bestand in een typeverslag kunnen worden omgezet;
5) en tot slot een typeverslag dat de resultaten van de vragenlijst groepeert en voorstelt in de vorm van grafieken, curven, tekst ... Dit verslag maakt het interpreteren van de resultaten gemakkelijker en kan als basis dienen voor de discussie.
 

Meer informatie en de beschikbare tools