Verhoging van de opdeciemen op geldboetes

Een aanpassing aan de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten leidde tot een verhoging van de geldboetes.

Verhoging van de opdeciemen
In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 is de programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd. Hierdoor wijzigt de de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. De aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden verhoogd tot 70 in plaats van 50. Dit betekent dat de geldboeten vanaf 1 januari 2017 worden vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6.
Wie bijvoorbeeld veroordeeld werd door de politierechter tot het betalen van een geldboete van 110 euro, zal dus 880 euro moeten betalen (110 x 8) en niet langer 660 euro (110 x 6).


Inbreuken van het Sociaal Strafwetboek
Ook overtredingen tegen het sociaal recht, zoals die zijn opgenomen in het Sociaal Strafwetboek, waarvoor strafrechtelijke of administratieve geldboeten worden uitgesproken, zullen voortaan moeten worden vermenigvuldigd met 8.
Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijke sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek (artikel 101) volgens het niveau van de inbreuk. Hoe ernstiger de inbreuk, hoe hoger het niveau.


Tabel 1 - Sociaal Strafwetboek: sancties

 

Sanctieniveaus 

Gevangenisstraf 

Strafrechtelijke geldboete 

Administratieve geldboete

Niveau 1

 

 

10 tot 100 euro

Niveau 2

 

hetzij 50 tot 500 euro

hetzij 25 tot 250 euro 

Niveau 3

 

hetzij 100 tot 1.000 euro

hetzij 50 tot 500 euro 

Niveau 4

hetzij 6 maanden tot drie jaar

en/of 600 tot 6.000 euro

hetzij 300 tot 3.000 euro

 

 De bedragen van de strafrechtelijke geldboeten en van de administratieve geldboeten moeten met opdeciemen worden verhoogd (art. 102 van het Sociaal Strafwetboek en wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten). In de praktijk komt dit neer op een vermenigvuldiging met 8. De bedragen na de verhoging met de opdeciemen staan vermeld in tabel 2.

Tabel 2 - Sociaal Strafwetboek: sancties (met opdeciemen)

Sanctieniveaus 

Gevangenisstraf 

Strafrechtelijke geldboete 

Administratieve geldboete 

Niveau 1 

 

 

80 tot 800 euro 

Niveau 2 

 

hetzij 400 tot 4.000 euro

hetzij 200 tot 2.000 euro 

Niveau 3 

 

hetzij 800 tot 8.000 euro

hetzij 400 tot 4.000 euro 

Niveau 4 

hetzij 6 maanden tot 3 jaar

en/of 4.800 tot 48.000 euro

hetzij 2.400 tot 24.000 euro 

 

Inbreuken op de welzijnswet
De meeste inbreuken op de Welzijnswet situeren zich op niveau 3. Als de inbreuk geleid heeft tot een arbeidsgeval wordt een niveau 4 sanctie. Rekening houdend met de nieuwe opdeciemen, kunnen de strafrechtelijke boetes niveau 3 voortaan variëren van 800 tot 8000 euro en de niveau 4 boetes tssen 4.800 en 48.000 euro. De administratieve geldboetes zijn de helft van de strafrechtelijke.

Bron: FOD WASO, SIOD
 

: PreventActua 02/2017