Veilig handschoenen of beschermende kleding uittrekken

Het INRS werkt aan een reeks brochures met tips en goede praktijken om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) en beschermingskledij uit te trekken zonder in contact te komen met chemische of biologische agentia. De eerste brochures handelen over beschermingskledij en beschermhandschoenen (herbruikbare, maar ook wegwerphandschoenen).

 

 

PBM’s
Bij sommige werkzaamheden kunnen werknemers worden blootgesteld aan biologische of chemische agentia die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om de juiste pbm’s te dragen. Aan het einde van de werkdag moeten die pbm’s ook uitgetrokken worden. En daarbij is het belangrijk dat de werknemer niet in contact komt met de agentia die aan de buitenzijde van de pbm’s kunnen zitten. Er zijn dus specifieke procedures nodig. Daarnaast moeten de werknemers nog hygiënische maatregelen nemen en hun handen grondig wassen. Ook herbruikbare pbm’s moeten gewassen worden.

Folders
Het INRS werkt aan een reeks folders die door middel van foto’s tonen welke stappen de werknemer moet ondernemen om de pbm’s veilig uit te trekken, zonder in contact te komen met de buitenkant ervan.
- In drie folders wordt uitgelegd hoe beschermende kleding voor biologische of chemische gevaren veilig kan uitgetrokken worden: in een decontaminatiedouche (ED 6165), door middel van vacuüm decontaminatie (ED 6166) en zonder ontsmetting (ED 6167).
- Twee andere folders leggen uit hoe je handschoenen veilig uittrekt: wegwerphandschoenen (ED 6168) of herbruikbare handschoenen (ED 6169).

Bron: INRS

: PreventMail 03/2014