Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep en Covid-19

Wie moet er in het najaar van 2021 tegen de seizoensgriep worden ingeënt? In het advies van juni beveelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een fasering per categorie aan en het verder naleven van de bestaande preventieprincipes.

Fasering per categorie
De HGR beveelt voor de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep (2021-2022) een fasering per categorie aan (en niet volgens types van comorbiditeiten) in strikte overeenstemming met de prioriteitsvolgorde ‘categorie A > categorie B > categorie C’. Deze prioriteitsvolgorde kan dus niet worden omzeild.
 
Categorie A
De personen die tot deze categorie behoren, moeten gevaccineerd worden met de hoogste prioriteit, vanaf half oktober. Tot deze groep behoren alle gezondheidswerkers (groep 2), maar ook alle mensen die een risico op complicaties lopen (personen ouder dan 65 jaar, patiënten die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, personen die in een instelling verblijven, zwangere vrouwen, …) (groep 1) en personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen (groep 3).
 
Categorie B
Afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin, moet vaccinatie van mensen van 50 tot 65 jaar worden overwogen net na categorie A, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden. Door hun leeftijd bestaat er immers één kans op drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties verhoogt. Het gaat vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig zijn (body mass index > 30).
 
Categorie C
Mensen die om persoonlijke redenen gevaccineerd wensen te worden, worden slechts in laatste instantie gevaccineerd en enkel als de vaccinvoorraden het toelaten. Systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar wordt niet aanbevolen, omdat het mogelijk weinig invloed heeft en een zeer beperkt effect op absenteïsme heeft.
 
Moeilijke voorspellingen
Het is niet mogelijk te voorspellen hoe/wanneer het influenzavirus in het seizoen 2021-2022 zal opduiken, of de ernst en virulentie ervan in te schatten. Om diverse redenen zijn er in het seizoen 2020-2021 wereldwijd weinig of geen griepgevallen geweest. Het gebrek aan recente natuurlijke immuniteit zou het risico van overdracht van het influenzavirus kunnen verhogen, met name door kinderen/jongvolwassenen (niet gevaccineerd en niet natuurlijk geïmmuniseerd) aan mensen met een hoger risico.
 
Preventieprincipes blijven naleven
Verder beveelt de HGR de overheid aan om bij een eventuele griepepidemie volgend seizoen de bestaande preventieprincipes te blijven naleven (dragen van een masker/handen wassen met een hydroalcoholische oplossing), met name voor risicopersonen en vooral op plaatsen die door de gemeenschap worden bezocht (openbaar vervoer, ...).
 
: preventMail 23/2021