Tulband of veiligheidshelm?

Het Verenigd Koninkrijk hebben enkele Sikhs die een tulband dragen, een uitzondering gekregen op de verplichte helmdracht op bouwwerven. 

Momenteel start de Health and Safety Executive met een raadpleging van de betrokken partijen om na te gaan of deze vrijstelling moet uitgebreid worden naar andere werkplekken. De argumentatie is dat het niet-logisch is dat de vrijstelling wel van kracht is op werkplekken met een hoog risico terwijl dit niet het geval is op andere werkplekken met een kleiner risico. 
Bron

 

: PreventMail 09/2014