Tenuitvoerlegging van de ATEX-richtlijn en uitwerking van de zoneringsplannen

In dit artikel geven we een overzicht van de verplichtingen die de werkgever heeft inzake de ATEX-richtlijn. Vervolgens schetsen we de technieken waarmee, aan de hand van de zoneringsplannen, kan worden voorgesteld welk ontploffingsgevaar de verwerking, het vervoer en de verpakking van dergelijke stoffen met zich meebrengen. Verder komen de technische en/of organisatorische mogelijkheden aan bod waarmee de zones met ontploffingsgevaar in een lagere klasse geplaatst kunnen worden of waarmee de omvang ervan kan ingeperkt worden.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventFocus 5/2010