Stijging aantal scherpe letsels door coronacrisis

Onderzoek van Ipsos MORI, uitgevoerd in opdracht van het Europees Netwerk voor Bioveiligheid (European Biosafety Network, EBN), toont aan dat de coronacrisis een stijging van het aantal scherpe letsels met zich mee heeft gebracht.

Kwart meer scherpe letsels
Volgens het onderzoek heeft de coronapandemie tot 23% meer scherpe letsels (+276.000) geleid in het afgelopen jaar. 80 van de grootste nationale ziekenhuizen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Polen, waar in totaal meer dan 300.000 gezondheidswerkers tewerkgesteld zijn, namen deel aan het onderzoek.
98% van de deelnemers houdt de verhoogde druk en stress door Covid-19 verantwoordelijk voor deze stijging en 47% meent dat ook het gebrek aan veiligheidsvoorzieningen aan de basis hiervan ligt.
 
Scherpe letsels?
Bij scherpe letsels doorboort een naald of een ander scherp medisch instrument de huid. Op die manier kunnen virussen worden overgedragen via het bloed (bv. hiv of hepatitis B of C). Dat kan gebeuren van de patiënt naar de zorgprofessional of in de omgekeerde richting.
 
Andere belangrijke bevindingen van het onderzoek
  • Vergeleken met andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg raakte een onevenredig groot aantal verpleegkundigen gewond door scherpe instrumenten: 82% van de respondenten gaf aan dat verpleegkundigen te lijden hadden onder de toename van het aantal scherpe letsels. Zij bevonden zich dan ook duidelijk in de frontlinie van de pandemie;
  • Op de tweede plaats komen de dokters: 54% van de respondenten gaf aan dat dokters hier een impact van ondervonden. Dit is een hoog cijfer in vergelijking met de normale verdeling van scherpe letsels, wat kan verklaard worden door het feit dat meer dokters zich in de frontlinie begaven tijdens de crisis;
  • Vooral op spoedafdelingen en de intensive care steeg het aantal verwondingen door scherpe instrumenten. Deze afdelingen stonden het meeste onder druk door de pandemie;
  • Vier op de tien deelnemers meenden dat de stijging te wijten is aan het Covid-19-vaccinatieprogramma.
Wet- en regelgeving
In 2010 verscheen de richtlijn ter preventie van scherpe letsels (Richtlijn 2010/32/EU van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche – PB 1 juni 2010). Zeven jaar later, in 2017, verscheen de verordening medische hulpmiddelen (Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, PB 5 mei 2017) gepubliceerd. Deze verordening bevat twee clausules die vereisen dat medische hulpmiddelen veilig worden gebruikt en moeten ontworpen en vervaardigd zijn om letsels door scherpe voorwerpen te elimineren of te voorkomen.
 
Conclusie
Volgens het EBN zouden scherpe letsels te wijten zijn aan een slechte toepassing van de bestaande richtlijn betreffende scherpe instrumenten en de verordening betreffende medische hulpmiddelen. Het gebruik van veiligheidsvoorzieningen zou moeten opgenomen worden in een nieuwe norm voor veiligheidsmechanismen in medische hulpmiddelen. Er zou ook toezicht moeten gehouden worden in de hele EU, en gedetailleerde en geactualiseerde gegevens over scherpe letsels en andere ongevallen moeten beschikbaar zijn.
 
: preventMail 25/2021