Sociale verkiezingen 2020 uitgesteld

De Nationale Arbeidsraad heeft, in advies nr. 2160 van 24 maart 2020, de opschorting van de sociale verkiezingsprocedure officieel bevestigd: de verkiezingen zullen dus niet plaatsvinden tussen 9 en 24 mei 2020. De Raad stelt voor de verkiezingen te houden tussen 16 en 29 november 2020. De procedure wordt vanaf dag X+36 stilgelegd. 

Stillegging vanaf dag X+36
De procedure wordt vanaf dag X+36 stilgelegd. Het is dan ook belangrijk dat de fase van eerste indiening van kandidaturen in elke onderneming verder wordt afgehandeld.
Om de rechtszekerheid voor de werknemers en werkgevers te garanderen, zouden de kandidatenlijsten nog tot dag X+35 ingediend moeten worden, met andere woorden van 17 tot en met 30 maart 2020 (afhankelijk van de datum die de ondernemingen gekozen hebben om de sociale verkiezingen te houden). Op die manier zijn de nieuwe kandidaten gekend en is de rechtszekerheid gegarandeerd wat betreft de ontslagbescherming van de regelmatig voorgedragen kandidaten (wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden).
 
Verkiezingen in het najaar 2020
De Nationale Arbeidsraad stelt voor de verkiezingen te houden tussen 16 en 29 november 2020. De datums van de nieuwe verkiezingsperiode worden nog door een koninklijk besluit vastgelegd. De procedure zal hernomen worden in het najaar vanaf dag X+36. De ondernemingen zullen, op basis van deze nieuwe verkiezingsperiode, hun eigen nieuwe dag Y vastleggen en een nieuwe kieskalender opmaken.
De bestaande organen blijven functioneren totdat de nieuwe organen geïnstalleerd zijn.
 
Te omzetten
De technisch-juridische punten in verband met de gevolgen van de opschorting zijn in het advies van de Nationale Arbeidsraad hernomen. Ze worden met spoed omgezet in regelgeving via de bijzondere volmachtenregeling.
 
 
: preventActua 08/2020