Rapport: Beroepsziekten in Europa

In 2003 heeft de EU Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de Europese lijst van beroepsziekten (PB 25 september 2003) (2003/671/EC). Tien jaar later heeft de Commissie een rapport uitgebracht over de stand van zaken in de 29 lidstaten.

Het rapport belicht volgende aspecten: erkenning van beroepsziekten, vergoeding, preventie, epidemiologie, voorlichting van de bevolking, statistieken, enz. Het rapport gaat ook na wat de rol is van de verschillende betrokken partijen (overheid, sociale partners, sociale zekerheid, enz.) en welke nieuwe risico's en goede praktijken er zijn.

De aanbevelingen die in het rapport gemaakt worden behelzen o.m.
- bevorderen van de informatie- en ervaringsuitwisseling tussen de lidstaten m.b.t. het opsporen van beroepsziekten en de vergoedingsstelsels;
- verbeteren van de informatiedoorstroming naar de EU Commissie over de nationale lijsten van beroepsziekten en de nationale onderzoeksprogramma's;
- een betere samenwerking tussen de EU Commissie en andere EU instanties zoals het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (Bilbao), Eurofound (Dublin), enz.
- het in praktijk brengen van een maatregelen in de verschillende lidstaten gericht op de preventie van beroepsziekten.

 

Report on the current situation in relation to occupational diseases'systems in EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects (2013)

 

: PreventMail, PreventActua 16/2013