Quiz: wat weet je over werkkledij?

Vragen – Wat weet je over werkkledij?

 

1. Je moet werkkledij dragen om te verhinderen dat je je vuil maakt..
a) juist 
b) fout

2. Over het algemeen staan werknemers zelf in voor het onderhoud van hun werkkledij.
a) juist
b) fout

3. Het dragen van werkkledij in mijn bedrijf is alleen maar gebaseerd op een traditie.
a) juist
b) fout

4. Beschermende kledij dient uitsluitend om je te beschermen tegen vuil.
a) juist
b) fout

5. De werknemers moeten de werkkledij dragen die de werkgever hen ter beschikking stelt.
a) juist
b) fout

6. De stadskledij die de werknemers in mijn onderneming moeten dragen is hun werkkledij.
a) juist
b) fout

7. Werkkledij moet niet voorzien zijn van een CE-markering.
a) juist
b) fout

8. Het is mijn werkkledij. Als ik ze zelf moet onderhouden, doe ik er mee wat ik wil.
a) juist
b) fout

 


Quiz
Antwoorden

1. JUIST
De belangrijkste reden om werkkledij te dragen is te verhinderen dat je je eigen kledij bevuilt of beschadigt tijdens het werk. Als werkkledij beschouwen we : overalls, een werkbroek en –vest, een stofjas…

2. FOUT
De werkgever draagt de kosten voor het onderhoud van de werkkledij. Enkel als een cao het voorziet, moet je zelf instaan voor het onderhoud van je werkkledij. In dat geval mag de kledij zeker geen risico betekenen voor jouw gezondheid en voor die van je omgeving.

3. FOUT
Elke werknemer moet normaliter werkkledij dragen, tenzij uit de analyse van de risico’s blijkt dat dit niet nodig is of als er al gestandaardiseerde kledij of een uniform moet gedragen worden.

4. FOUT
Beschermende kledij beschermt de drager tegen specifieke risico’s (bv. risico’s van kou, regen, slechte zichtbaarheid, lassen, warmte, chemische producten, scherpe voorwerpen…).

5. JUIST
Werknemers moeten tijdens hun normale activiteiten de werkkledij dragen die hun werkgever hen heeft gegeven.

6. FOUT
Als je als werknemers stadskledij moet dragen in je onderneming, dan is dat geen werkkledij maar geschikte kledij.

7. JUIST
Werkkledij moet geen CE-markering dragen, beschermende kledij wel (omdat deze laatste horen tot de persoonlijke beschermingsmiddelen).

8. FOUT
Werkkledij is nooit je bezit. Als je zelf moet instaan voor het onderhoud van je werkkledij ben je nog altijd verplicht om de was- en onderhoudsvoorschriften te volgen.
 

: PreventActio 01/2016