Polemiek in Frankrijk over de ventilatie op hogesnelheidstreinen van de SNCF

De Franse onderzoekswebsite Mediapart publiceerde op 3 juni 2021 een rapport van de arbeidsinspectie, die tijdens metingen op een hogesnelheidstrein van Lyon naar Montpellier op 12 mei 2021 vaststelde dat de luchtverversing ontoereikend was.

Standpunt van de arbeidsinspectie
De metingen werden uitgevoerd door de arbeidsinspectie op verzoek van de vakbond Sud. De SNCF (Franse nationale spoorwegmaatschappij) kreeg achteraf een kopie van het rapport toegestuurd. Volgens dat rapport bedroeg het gemiddelde CO2-gehalte 1380 ppm (parts per million). De arbeidsinspectie registreerde ook een piek van 4000 ppm, wat volgens Mediapart vijf keer hoger is dan de aanbeveling van de Franse Gezondheidsraad. Deze instantie legt de drempelwaarde in afgesloten ruimten waarin publiek ontvangen wordt, immers vast op 800 ppm. De arbeidsinspectie merkte eveneens op dat sommige passagiers hun mondmasker niet correct droegen en dat de social distancing tussen reizigers en treinbegeleiders niet werd gerespecteerd. De inspectie concludeerde dan ook dat er voor het boordpersoneel (en voor de klanten) een risico op blootstelling aan het Sars-CoV-2-virus bestond, en raadde aan een efficiënt filtratie- en luchtverversingssysteem te installeren. Aan boord van de hogesnelheidstreinen van de SNCF worden immers klassieke filters gebruikt en geen HEPA-filters (high-efficiency particulate air).
 
Standpunt van de SNCF
Op 4 juni 2021 liet de SNCF in een persbericht weten dat de aan boord van de hogesnelheidstreinen geïnstalleerde systemen ontworpen zijn om een CO2-niveau tussen 1000 en 1500 ppm te handhaven. Volgens de spoorwegmaatschappij geldt de CO2-drempel van 800 ppm enkel voor niet-geventileerde instellingen die publiek ontvangen en dus niet voor het spoorvervoer. De SNCF verstrekt ook technische informatie over de ventilatie: op een hogesnelheidstrein wordt constant buitenlucht aangevoerd a rato van 20 m³ verse lucht per uur en per passagier; het ventilatiesysteem ververst ongeveer om de 9 minuten alle binnenlucht op de hogesnelheidstreinen dankzij een krachtige filtratie die zorgt voor de circulatie van de ververste lucht; de gerecyclede lucht ondergaat onafgebroken een mechanische, hygrometrische en thermische behandeling die het aantal virusdeeltjes beperkt dat door aerosolvorming wordt verspreid. “De luchtfilters op de treinen zijn even efficiënt als een chirurgisch mondmasker”, concludeert de SNCF in het persbericht.
 
: preventActua 13/2021