Overeenstemming met een norm en periodes van overlapping

Een arrest van het Europees Hof van Justitie, het zogenaamde ‘Global Garden-arrest’, wijst op de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie voor wat betreft de bekendmaking van het referentienummer van een geharmoniseerde norm in het Europees Publicatieblad. Bovendien leidt de herziening van een richtlijn niet tot de annulering van de bekendmaking van de eraan gekoppelde geharmoniseerde normen.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: preventActua 18/2018
: Norm