Onderzoek naar de kosten en baten van preventie

Prevent leidde een twee jaar durende studie naar de kosten en baten van veiligheid en gezondheid op het werk.

De studie kreeg de naam benOSH mee: Benefi ts of Occupational Safety and Health. Ze werd uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Gelijke kansen van de Europese Commissie. Partner in het project was het Duitse KOOP.

Tijdens het project (2009-2010) werden casestudies uitgevoerd in verschillende bedrijven; hierbij werden telkens de kosten van arbeidsongevallen en van gevallen van werkgerelateerde ziektes en ongevallen berekend.