Naar een geharmoniseerd Europees stralingspaspoort

De vereniging van de Heads of European Radiological protection Competent Authorities (HERCA) heeft de inhoud van een geharmoniseerd Europees stralingspaspoort goedgekeurd. 

Met een stralinsgpaspoort wil men ervoor zorgen dat de externe werknemers in nucleaire inrichtingen hetzelfde beschermingsniveau genieten als permanente werknemers. De vereisten voor dit stralingspaspoort werden in 1990 door de Europese Richtlijn 90/641/Euratom vastgelegd. Aangezien deze externe werkers in verschillende lidstaten actief kunnen zijn, moest een gezamenlijke aanpak van de stralingsveiligheid en –regelgeving binnen de EU ontwikkeld worden. De bestaande stralingsmonitoringsystemen en als de inhoud die geregistreerd werd in de stralingspaspoorten werden in alle lidstaten vergeleken. Vervolgens werden er verdere stappen in de richting van een harmonisering van de systemen tussen de verschillende landen voorgesteld en goedgekeurd door HERCA.

Het door HERCA voorgestelde model van een stralingspaspoort omvat een geharmoniseerd formaat,  een geharmoniseerde terminologie en een harmonisering van de verplichte gegevensinhoud. De lidstaten behouden een zekere flexibiliteit op het vlak van de optionele vereisten (facultative gegevens). In eerste instantie wordt gedacht aan een papieren stralingspaspoort, terwijl later een digitaal paspoort ingevoerd kan worden. HERCA zal het stralingspaspoort aan de Europese Commissie overmaken zodat het kan worden geïntegreerd in de Europese basisnormen met betrekking tot de gezondheidsbescherming van externe werknemers.

Meer info op www.herca.org

: PreventActua 20/2010