Meer hygiëne voor minder infectieziekten op de werkvloer

Infectieziekten worden niet enkel door contacten tussen mensen overgebracht, maar ook via oppervlakken die niet voldoende gereinigd zijn. Dat is volgens het Nederlandse Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA) een reden om hieraan, in het kader van een infectieziektepreventie, voldoende aandacht te besteden bij het schoonmaken.

Meer hygiëne

Het Nederlandse Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA) pleit voor meer hygiëne om infectieziekten op de werkvloer te voorkomen. Onvoldoende gereinigde oppervlakken kunnen immers aan de basis liggen van infectieziekten.
In de praktijk wordt er echter om financiële redenen vaak besloten om op het schoonmaken van werkruimtes te bezuinigen. Enerzijds door de werklast van de schoonmakers gevoelig te verhogen en anderzijds door de schoonmaakeisen te versoberen. Daar staat tegenover dat heel wat organismen op droge oppervlakken goede overlevingskansen hebben waardoor, in combinatie met een slechte schoonmaak, de kans op het uitbreken van een infectieziekte groter is.
Slecht gereinigde oppervlakken kunnen dus een rol spelen bij de transmissie van infecties. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het toenemend aantal mensen met een verlaagde afweer door geneesmiddelen, ouderdom en chronische ziekten. 

Besmetting

In onderzoek is vooral nagegaan wat aan de basis zou kunnen liggen bij een uitbraak van bepaalde infecties. Daarbij werden onder andere toiletruimtes en handdoeken als bron voor salmonella en shigella (1) infecties gevonden; deurknoppen, computertoetsen, schakelaars en telefoons als bron voor overdracht van influenza A; en tapijten, toiletruimtes en liftknoppen voor het norovirus.

Aanbevelingen

Door het schoon houden van oppervlakken schoon, zou men het aantal infecties in de thuissituatie met 20% kunnen verminderen. Als men ook in breder maatschappelijk perspectief acties onderneemt zou men op een reductie van meer dan 30% uitkomen.
KIZA pleit ervoor dat arbodiensten mogelijk een rol kunnen spelen in nader onderzoek naar hygiëne en de overdracht van infectieziekten. Daarbij zouden de blootstelling (door de arbeidshygiënist) én de gezondheidseffecten (door de bedrijfsarts) in kaart gebracht kunnen worden.

 

(1) Shigellose is een infectie met een bacterie uit het geslacht Shigella. Deze vermenigvuldigt zich meestal in de darm. De Shigella-bacterie is een belangrijke oorzaak van dysenterie.

 

Bronnen: Arbo-online en KIZA

 

 

: PreventMail, PreventActua 16/2013