Kwart coronabesmettingen gebeurt op werkvloer: meest getroffen sectoren

In het kader van een studie van Uhasselt, KU Leuven, IDEWE en Sciensano stelden de contacttracers de indexgevallen de vraag waar ze besmet geraakten met het coronavirus. Een kwart van hen gaf aan waarschijnlijk of zeker op het werk te zijn besmet. De studie brengt de sectoren in kaart waar de meeste besmettingen gebeuren.

Onder de niet-medische contactberoepen zijn het vooral de niet-zelfstandige kappers die getroffen worden.
Ook bij leerkrachten in het verplicht onderwijs werd een verhoogde incidentie vastgesteld: op 19 maart bedroeg deze 670 gevallen; dat is veel meer dan in alle andere sectoren. De incidentie daalde door de verlengde paasvakantie wel terug tot op het niveau van de algemene bevolking.
Erg hoge incidenties komen ook voor in de voedingsmiddelenindustrie, de sectoren voor verwerking, productie en bewaring van vlees: meer dan 1.000 gevallen per 100.000 werknemers op 14 dagen. Bijzondere aandacht is ook vereist voor bepaalde takken van de industrie en de groot- en kleinhandel.
Een andere sector waar het risico op besmetting hoog is, is de schoonmaaksector. Hier gebeurt geen systematische screening en de werknemers lopen een groot risico als ze in de buurt van mogelijk besmette personen moeten werken.
Wel positief is dat in de gezondheidssector het aantal gevallen niet langer toeneemt. De vaccinatie werpt er duidelijk zijn vruchten af.
 
: preventActua 10/2021