Jaarverslag 2016: eind maart nadert

Zoals elk jaar op het einde van maart, moet de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk een jaarverslag opmaken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. FOD WASO stelt hiervoor elk jaar modelformulieren ter beschikking op het internet. Het te gebruiken model verschilt naargelang de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst. Er is geen verschil met de vorige modellen; omwille van de continuïteit werd de vorm van het jaarverslag behouden.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het PreventAssist abonnement en het PreventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventMail 5/2017