Instructiefiche elektromagnetische velden

- in een standaard bureelomgeving: zeer laag risico op overschrijding van de grenswaarden
- algemene regel: afstand houden
- aandacht vereist:
    - in de onmiddellijke omgeving van sterke magneetvelden (voorbeeld MRI, ...):
• geen te snelle bewegingen maken
• geen ijzeren voorwerpen (projectielvorming!)
• geen zwangere vrouwen
• geen medische elektronische apparatuur of implantaten (pacemaker, defibrillator, insulinepomp,..)
    -bij laswerkzaamheden:
• kabels weg van het lichaam leiden en zo dicht mogelijk bij de vloer
• afstand houden tot de lasbron (idealiter minimaal 40 cm tussen lasser en kabel)
• laskabel niet in een lus rond je lichaam hangen; laskabel nooit over nek, schouders of  rug laten lopen
• laskabel en massakabel zoveel mogelijk samengebonden houden (twisten)
niet langszij de elektroden gaan staan (wel recht ervoor)

: PreventActio 07/2016