Instructiefiche – Mijn rol in het welzijnsbeleid

Op het vlak van veiligheid heb je recht op…

- een veilige en gezonde werkomgeving;
- informatie en opleiding;
- werkonderbrekingen wanneer er een ernstig gevaar dreigt waarbij de verantwoordelijke niet direct kan optreden.

En je bent verplicht om…

- te zorgen voor je eigen veiligheid en die van je collega's;
- machines, gereedschappen, vervoermiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste manier te gebruiken;
- veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uit te schakelen, te veranderen of te verplaatsen;
- deze voorzieningen op de juiste manier te gebruiken;
- gevaarlijke situaties, ongevallen en bijna-ongevallen te melden aan je chef;
- ernstig en onmiddellijk gevaar te melden aan je chef;
- gebreken of fouten in de beschermingssystemen te melden;
- mee te werken aan het preventiebeleid, bv. door je mening te geven over de risico's van je taken;
- de instructies en de informatie die je gekregen hebt, op te volgen.

: PreventActio 04/2015