Innovatieve arbeidsplaatsen: bron van productief en kwalitatief hoogstaand werk

Het Economisch en sociaal Comité (EU) heeft een advies gepubliceerd over het belang van innovatieve arbeidsplaatsen op 15/3/2011. Daarin zegt het comité dat innovatieve arbeidsplaatsen een bron zijn van productief en kwalitatief werk.

Het comité vraagt daarom aan de Europese Unie om meer aandacht te hebben voor innovatie op het werk. Hierbij moeten activiteiten en initiatieven in de lidstaten ondersteund worden om innovatie op de werkplek te bevorderen om op die manier te komen tot een verbetering van zowel de productiviteit als de kwaliteit van het werk. Het comité schuift daarbij de volgende definitie naar voren van
Innovatieve arbeidplaatsen: arbeidsplaatsen, bedoeld om op een duurzame wijze het functioneren van organisaties te vernieuwen door tegelijkertijd de productiviteit en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Gebieden die voor verdere ontwikkeling in aanmerking komen, zijn: arbeidsprocessen, arbeidsorganisatie, werkmethoden & arbeidsmiddelen, fysieke arbeidsomstandigheden, beroepsvaardigheden & werkwijzen van werknemers en leiding & management.

Het comité vindt het investeren in innovatieve arbeidsplaatsen cruciaal om te komen tot een slimme, duurzame en inclusieve economie met een hoog niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale samenhang.

Lees het advies op http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.14984 of download het advies