Hoe staat het met het werkgeluk van de Belgen in coronatijden?

Van 21 tot 27 september 2020 vindt de Week van het Werkgeluk plaats, maar hoe staat het met het werkgeluk van de Belg? Het Nationaal Geluksonderzoek polste naar het (werk)geluk van de Belgen voor en na de corona-uitbraak.

Nationaal Geluksonderzoek
Al drie jaar onderzoeken de Universiteit Gent en levensverzekeraar NN in het Nationaal Geluksonderzoek wat de Belg gelukkig maakt en hoe dat geluk bevorderd kan worden. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar het geluk op de werkvloer.
Door de coronapandemie werd er dit jaar een speciale editie van het onderzoek gepubliceerd, waarin het geluk van de Belgen in een periode van zes weken voor de corona-uitbraak vergeleken werd met dat van een zestal weken na de uitbraak. De focus kwam te liggen op de mogelijke impact van de coronacrisis.
 
Wie ondervindt grootste impact?
Ten opzichte van de eerste meting in 2018 was er in de periode voor de coronacrisis een positieve trend merkbaar wat betreft het geluk van de Belgen: de levenstevredenheid steeg van 6,55 naar 6,73 op 10. Na de corona-uitbraak daalde dit cijfer echter naar 6,62. De grootste dupes hiervan bleken de arbeiders en de studenten te zijn; bij hen daalde het geluksniveau respectievelijk van 6,6 naar 6,1 en van 6,7 naar 6,0. Bij de bedienden daalde de tevredenheid slechts lichtjes (van 6,9 naar 6,7). Wat huisvrouwen, werklozen, ambtenaren, zelfstandigen en gepensioneerden betreft, was er geen of weinig verschil.
 
Ongeluk op het werk neemt toe
Onder andere door het feit dat veel bedrijven gesloten waren tijdens de lockdown, kwamen de betrokkenheid en de sociale relaties van de Belg in het gedrang. Daarnaast vielen heel wat werknemers op economische werkloosheid of werden ze ontslagen. Dat alles beïnvloedt uiteraard het werkgeluk.
Vóór de uitbraak van het coronavirus was ‘slechts’ 24% van de Belgen ongelukkig op het werk (score van vijf op tien of minder); na de uitbraak steeg dit naar 28%. Volgens Isabelle Hoebrechts, gedelegeerd bestuurder bij 361°, is deze stijging te wijten aan de onzekerheid over de toekomst en het gevoel beroofd te worden van zijn/haar vrijheid.
Langs de andere kant was er ook een stijging van het percentage Belgen dat zijn werkgeluk een 8, 9 of 10 geeft: van 41% naar 43%. Hoebrechts schrijft dit toe aan de groep mensen die blij is om aan de dagelijkse rat race te kunnen ontsnappen (geen file, meer tijd om zijn/haar job uit te oefenen, …).
 
Aanbevelingen
In het rapport van het Nationaal Geluksonderzoek worden enkele aanbevelingen om het werkgeluk te bevorderen, geformuleerd voor bedrijven:
  • vooropstellen van gezamenlijke doelen (niet enkel economisch) met het hele team en belonen bij goede afloop met teamactiviteiten;
  • organiseren van (virtuele) koffiemomenten waarop men positieve ervaringen uitwisselt en creativiteit/plezier stimuleert;
  • gebruiken van welzijnscheques (voor coaching, yogalessen, sport, …);
  • trainen van leidinggevenden in emotionele intelligentie en empathisch leiderschap.
 
Week van het werkgeluk
Tijdens de laatste week van september wordt jaarlijks de Internationale Week van het Werkgeluk (https://weekvanhetwerkgeluk.be/) georganiseerd. De bedoeling is dat organisaties stilstaan bij hoe ze omgaan met het werkgeluk van hun medewerkers en/of dat men als individu stilstaat bij hoe gelukkig men is in zijn/haar job. Gedurende de hele week staan er allerlei activiteiten op de agenda, gaande van webinars tot online training.
 
Bronnen: gelukkigebelgen.be, weekvanhetwerkgeluk.be
: preventMail 30/2020