Het toezicht op psychosociale belasting

Een van de vele taken van de arbeidsinspectie is om na te gaan in hoeverre een bedrijf preventiemaatregelen getroffen heeft tegen het risico op psychosociale belasting (stress, pesten, geweld, ongewenst seksueel gedrag, mobbing,…). Hoe verloopt zo’n interventie van de arbeidsinspectie, wat kan de aanleiding ervan zijn en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventActua Nr 16, 2006