Het coronavirus in Belgische bedrijven

De sectoren die zich het meest hebben ingespannen om de besmettingen met het coronavirus terug te dringen, doen het goed op dat vlak. Dat blijkt uit het tweewekelijkse rapport van de KU Leuven en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE[1]. En dat is bemoedigend, aldus Lode Godderis, algemeen directeur van IDEWE.

Tweewekelijks verslag
Sinds een jaar publiceert IDEWE tweewekelijks een verslag over het aantal besmettingen en waar die zich bevinden. De dienst gebruikt daarvoor de gegevens van Sciensano, de socialezekerheidsgegevens en eigen gegevens die verzameld worden bij contacttracing.
 
Laatste resultaten
Uit de resultaten blijkt dat in de laatste twee weken (voorafgaand aan 7 december 2021) het hoogste aantal besmettingen voorkomt in de zorgsector en het onderwijs. Het virus circuleert ook volop in crèches en kinderdagverblijven. Daarnaast wordt het vaak aangetroffen in de sociale sector, de sportwereld en cafés.
 
Sectoren leveren inspanningen
Professor Lode Godderis, die ook lid is van de GEMS (de groep deskundigen die de verschillende regeringen in het land adviseert), vindt deze resultaten niet erg verrassend: “Het zijn sectoren waar mensen veel en nauw contact hebben met anderen.” Hij wijst ook op een positieve trend: “Wat een positieve evolutie is, is dat in sectoren die inspanningen leveren, de cijfers wel lijken te volgen.” Hij verwijst naar de restaurants (waar mensen meestal neerzitten en er sterk ingezet wordt op ventilatie), maar ook naar bedrijven waar werknemers telewerken en voldoende afstand bewaren. Godderis herhaalt dan ook zijn eerdere pleidooi voor telewerk en ventilatie, zowel in de horeca als in de scholen.
 
Minder risicovol contact
Hij voegt eraan toe dat met de terugkeer van het telewerk midden november het aantal risicovolle contacten in bedrijven is afgenomen. De analyse van deze contacten toont aan dat het vooral de pauzes zonder toezicht zijn (korte gesprekken in de personeelskamer, korte koffiepauzes) die het grootste risico inhouden.
 
Conclusie
“Er is zeker nog ruimte voor verbetering, maar uit de gegevens blijkt wel dat bedrijven inspanningen leveren”, concludeert Godderis.
 
Bron: knack.be
 

[1] Het gaat om de resultaten die op 7 december 2021 verschenen.

 

: preventMail 43/2021