Gidsen voor veilig werken in tijden van Covid-19 (update)

Op 4 mei hervatten een aantal bedrijven hun activiteiten. Ondernemingen die nog aan de slag waren, zullen hun activiteiten opschalen. Om het gemakkelijker te maken om het werk veilig te hervatten, werden er gidsen opgesteld.

Update van 7 mei: zie kader onderaan

Gefaseerd terug aan het werk
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april beslist dat we gefaseerd terug aan het werk kunnen:
- fase 1A: vanaf 4 mei 2020;
- fase 1B: vanaf 11 mei 2020;
- fase 2: vanaf 18 mei 2020;
- fase 3: ten vroegste vanaf 8 juni 2020.
De industrie en b2b kan vanaf 4 mei weer aan de slag, mits een goede organisatie.
 
Waarom een generieke gids?
De Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan werd uitgewerkt om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten. Deze gids is het resultaat van de samenwerking van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk.
De gids reikt een kader aan om de activiteiten in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden opnieuw op te starten, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden.
 
Aanpassingen
Het is de bedoeling dat de sectoren gebruikmaken van deze gids om eigen gidsen op te stellen of om hun eigen protocollen desgewenst aan te passen.
Ondernemingen kunnen zich ook baseren op de algemene principes uit de generieke gids om zelf maatregelen op te stellen of om de bestaande maatregelen aan te passen.
 
Figuur 1 - Kader gidsen veilig aan het werk
 
 
Uitgangspunt
Uitgangspunt van de gids waren de vier kernprincipes (rood in figuur 2) die in het kader van de volksgezondheid zijn vastgelegd: zoveel mogelijk thuiswerk, social distancing, hygiënische maatregelen en het principe “wie ziek is, blijft thuis”.
De samenstellers van de gids hebben deze principes overgenomen. Zij hebben daar de instrumenten aan toegevoegd, die bekend zijn bij de preventieadviseurs (groen in figuur 2): overleg, informatie, instructie en organisatie.
 
Figuur 2 – Kernprincipes en instrumenten voor veilige heropstart
 
Bron: Webinar ‘Hoe veilig aan de slag’ door Kris De Meester, VBO
 
Inhoud
De gids geeft aanbevelingen voor de verschillende onderdelen van de werkdag: verplaatsing naar het werk, toekomst op het werk, omkleden, tijdens het werk, lunch, pauzes, … Ook verschillende plaatsen van tewerkstelling en verschillende actoren (klanten, aannemers, ...) komen aan bod.
De Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan is terug te vinden op de website van de FOD WASO.
 
Sectorale gidsen
Sommige sectoren hebben al een gids of een protocol opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing van de leden van een paritair comité. Deze zijn eveneens beschikbaar op de website van de FOD WASO:
- Textielsector (PC 120 en PC 214): sectorprotocol
- Sector metaal en mobiliteit, distributie, herstel en onderhoud (PC 112 (garages), PSC 149.02 (koetswerk) en het PSC 149.04 (metaalhandel)): sectorgids en aanbevelingen 
 
Evolutief document
De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.
 
Coronamaatregelen
De coronamaatregelen van de overheid zullen in de toekomst nog versoepelen, maar kunnen ondertussen ook verstrengd worden. Prevent houdt u op de hoogte van relevante wijzigingen voor ondernemingen.
 
Bronnen:
- Webinar door Dirk Swysen, ACV, op maandag 27 april 2020
- Webinar ‘Hoe veilig aan de slag’ door Kris De Meester, VBO, op maandag 27 april 2020
 
Update: Generieke gids en sectorale gidsen
Op 7 mei werd een aangepaste versie van de generieke gids online gezet. Het aantal sectoren dat een sectorspecifieke gids publiceerde, is ondertussen ook toegenomen.
 
Generieke gids: aangepaste versie
De Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan is beschikbaar op de website van de FOD WASO. Op 7 mei werd een aangepaste versie van de gids online gezet.
 
Tabel: Een overzicht van de wijzigingen (7 mei 2020)
Rubriek/thema Aanvulling
Sociaal overleg “Vraag het advies van de overlegorganen voor de heropstart.”
Handhygiëne
 
“Droog je handen na het wassen met een papieren doekje en gebruik dit doekje om de waterkraan dicht te draaien of sluit de kraan met je elleboog.”
Vervoer
 
Nieuwe informatie over de afscheidingen en hygiëne bij het gebruik van deelfietsen of deelsteps
Sanitaire voorzieningen Maatregelen als er douches zijn in de onderneming
Reiniging van de werkplek/arbeidsmiddelen Aandacht voor mogelijke contaminatie (zoals legionella) in leidingen
 
Sectorale gidsen
Ondertussen hebben ook al meer sectoren een gids of een protocol opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing van de leden van een paritair comité. Het betreft onder andere de gidsen van paritair comité 100 (werklieden), 112 (metaal en mobiliteit, garages), 116 (chemiesector), 118 (voedingsindustrie), 120 (textielsector), 124 (bouwsector), 129 en 136 (voortbrenging en bewerking van papier en karton), 140.05 (verhuissector), 142 (afval- en recyclagesector), 149.01 (elektrosector), …
De volledige lijst van sectoren en de bijbehorende gidsen is beschikbaar op de website van de FOD WASO (update van 7 mei 2020).
 
 
: preventMail 17/2020