Generieke gids versie 6.0

De generieke gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden. Recent verscheen een zesde versie.

Versie 6.0
De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben op 10 september 2021 een zesde versie van deze gids gevalideerd.
 
Actualisatie
Onder meer gelet op het circuleren van nog besmettelijkere virusvarianten benadrukken de sociale partners in deze geactualiseerde versie van de gids dat het belangrijk is om de nodige maatregelen te blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden op het werk. Ze onderstrepen ook het belang van vaccinatie.
De sociale partners hebben eveneens de tekst over het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (p. 23) gewijzigd: ook bij werkgerelateerde verplaatsingen moeten immers nog steeds maatregelen genomen worden.
 
 
Bronnen: werk.belgie.be, beswic.be
: preventActua 16/2021