Franse Gemeenschap: Omzetting van CAO nr. 100 in de hogescholen

In februari 2011 heeft de Franse Gemeenschap drie beslissingen van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs in verband met de preventie van alcohol en druggebruik in de hogescholen verbindend verklaard.

Die besluiten verplichten de invoering van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs (officieel onderwijs en niet-confessioneel en confessioneel vrij onderwijs). Dit beleid inzake alcohol en drugs kadert binnen de wet welzijn en zijn uitvoeringsbesluiten. Het gaat om de omzetting van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming. CAO 100 was immers enkel geldig in de private sector.

- Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2010 waarbij de beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, verbindend wordt verklaard (BS 4 februari 2011).
- Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2010 waarbij de beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, verbindend wordt verklaard (BS 11 februari 2011).     
- Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2010 waarbij de beslissing van 14 oktober 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, verbindend wordt verklaard (BS 11 februari 2011).   

       

: PreventActua 05/2011