Fit & Fun (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen)

 

Onder de noemer Fit & Fun loopt bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een programma waarin zowel het 'fit' aspect (meer bewegen, gezonder eten, je goed in je vel voelen) als het 'fun' aspect (positieve relaties uitbouwen met collega’s, een aangenaam arbeidsklimaat opbouwen) een plaats hebben. Een cruciale rol is weggelegd voor de Fit & Fun coaches die hun collega's aanzetten en begeleiden in de verschillende activiteiten. Op het programma staan o.m. workshops, deelname aan sport-events, kookateliers.