Enkele interessante websites over corona

De pers overspoelt ons met een continue stroom berichten over Covid-19. Het vraagt echter wat zoekwerk naar specifieke informatie in verband met werkgerelateerde contacten met het coronavirus. Hieronder een aantal degelijke internationale publicaties.

Verenigde Staten
De Amerikaanse OSHA (Occupational Safety and Health Administration) was er vroeg bij om een omstandige tekst te publiceren, zelfs voordat het virus daar massaal toesloeg zoals de titel van de brochure aangeeft (Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19). De brochure kan worden gedownload op de website van OSHA en geeft een uniek overzicht van de verschillende stappen die een werkgever moet volgen om te komen tot een helder Infectious Disease Preparedness and Response Plan.
 
België
 
Canada
Het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) geeft praktische aanbevelingen voor de herinrichting van kassa’s om het personeel te beschermen.
 
Frankrijk
Een wat meer juridische benadering, in de eerste plaats met betrekking tot de situatie in Frankrijk, vind je terug op de website van het INRS (het Institut national de recherche et de sécurité). Aangezien het reglementaire kader van Frankrijk en België grotendeels gelijklopen, leveren de talrijke doorklikmogelijkheden interessante informatie op.
 
Duitsland
Een problematiek die in deze crisissituatie weinig aan bod komt is moederschapsbescherming. Een recent document uitgegeven door het Sozialministerium van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein handelt hier specifiek over.
BAUA, het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk, publiceert dan weer een bijdrage over de problematiek van de persoonlijke ademhalingsbescherming in de bouwsector.
 
WHO
De overmaat aan berichten over corona heeft als gevolg dat er ook talrijke fabels circuleren. De Wereldgezondheidsorganisatie doet een poging om deze te ontkrachten op haar website.
: preventMail 13/2020