Elektrische auto's: en wat met veiligheid?

Opvallend is dat de elektrische auto meer en meer succes heeft. En dat is zeker een goede zaak voor het milieu. Maar wat met de veiligheidsaspecten? Welke impact heeft dit op de veiligheid en gezondheid van de werknemers?

Nieuwe auto, nieuwe risico's

Auto's gebaseerd op elektrische of hybride systemen mogen dan al qua gebruik en vormgeving op een traditionele auto lijken, technisch zitten ze totaal anders in elkaar. De hoogspanningssystemen in dit soort auto's gebruiken spanningen tussen de 200 en 800 volt en dat is een stuk hoger wat gebruikelijk is in traditionele auto's. Dat brengt nieuwe risico's met zich mee voor de werknemers bij de constructeurs maar ook en vooral tijdens het onderhoud. Andere aspecten die aandacht verdienen zijn reddingswerkers die in contact kunnen komen met dergelijke auto's naar aanleiding van een ongeval, schrootverwerking, oplaadstations, ... Ook het feit dat elektrische auto's minder lawaai maken, kan een rol spelen in risicosituaties.

Preventie en opleiding

Heel wat risico's zullen (en worden reeds) aan de bron aangepakt door het opleggen van eisen aan constructeurs o.m. via normen. Maar daarnaast blijft het aan de werkgevers om een goede risico-inschatting te maken en gepaste preventiemaatregelen. Informatie en opleiding spelen hierin een belangrijke rol. Educam, het opleidingscentrum van de autosector heeft reeds op de nieuwe evolutie ingespeeld en een aangepaste opleiding uitgewerkt voor werknemers die werken aan elektrische of hybridevoertuigen. In de opleiding zijn drie kwalificaties voorzien op drie verschillende niveaus: gesensibiliseerde medewerker, vakbekwame medewerker en diagnose-specialist. Het takenpakket en de risico's waarmee de werknemer geconfronteerd wordt, bepaalt het niveau van de opleiding.

Meer info
- www.educam.be
- de brochure van de Duitse arbeidsongevallenverzekeraars (DGUV) Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen geeft een overzicht van de belangrijkste risico's, de preventiemaatregelen en gaat in op de kwalificaties voor de personen die werken aan dergelijke voertuigen (downloaden)
- Zwitserse informatiebrochure: Sécurité au travail et protection de la santé en cas d'interventions survéhicules hybrides ou électriques équipés de systèmes haute tension

 

: PreventActua 03/2011