Einde coronamaatregelen op het werk: 11 mei 2022

De regering heeft beslist om de epidemische noodsituatie die was afgekondigd door de pandemiewet, te beëindigen op 11 maart 2022. Werkgevers moeten echter nog gedurende twee maanden (tot 11 mei 2022) bijzondere maatregelen toepassen.

Epidemische noodsituatie
De epidemische noodsituatie was afgekondigd krachtens de pandemiewet (wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, BS van 20 augustus 2021). De regering heeft beslist de epidemische noodsituatie te beëindigen op 11 maart 2022 (wet van 11 maart 2022 tot opheffing van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus Covid-19-pandemie, BS van 11 maart 2022).
De werkgever moet gedurende twee maanden na het einde van de epidemische noodsituatie (dus tot 11 mei 2022) bijzondere preventiemaatregelen toepassen. Het gaat met name om de maatregelen die worden bepaald in de waakzaamheidsfase van de nieuwe generieke gids, die van toepassing is sinds 7 maart 2022.
 
Waarom twee maanden?
In het dagelijks leven vallen er veel maatregelen weg door de overschakeling naar code geel van de coronabarometer. Net daardoor ontstaat er, zeker in de eerstkomende weken, een reëel risico op een toename van de virusverspreiding. Het aantal en de frequentie van de contacten zullen immers stelselmatig toenemen en daarbij worden bijna geen maatregelen meer genomen (zoals afstand, mondmasker, …). Door het afschaffen van de aanbeveling inzake telewerk zal ook het aantal contacten op de arbeidsplaats opnieuw toenemen. Er is dus een reële kans dat er opnieuw besmettingsclusters zullen ontstaan op arbeidsplaatsen, waar mensen gedurende langere tijd (vaak acht uur per dag gedurende vijf dagen per week) aanwezig zijn en soms intensieve (handen)arbeid verrichten.
 
Zich veilig voelen op het werk
Het is dus nog even nodig om de bijzondere preventiemaatregelen te blijven nemen in de eindfase van de pandemie, zoals voorzien in de waakzaamheidsfase (bv. zo goed mogelijk afstand bewaren, voldoende ventilatie, handhygiëne). Op die manier zorgt men ervoor dat werknemers zich veilig kunnen voelen op het werk. Dat is vooral belangrijk voor bijvoorbeeld werknemers die onderliggende aandoeningen hebben of kwetsbare gezinsleden hebben.
Na de periode van twee maanden en met de komst van de lente kan worden verwacht dat de kans op virusoverdracht en op ziekte na besmetting zal afnemen, zeker gezien de grotere immuniteit van de algemene bevolking.
 
 
Lees ook:
: preventMail 11/2022