Duitsland: Covid-19 als beroepsziekte in de medische en sociale sector

De Duitse socialeverzekeringsinstelling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in de medische en sociale sector (BGW) ontving ruim 132.000 meldingen van Covid-19 als beroepsziekte. Op 31 december 2021 waren 87.000 van deze gevallen als beroepsziekte erkend.

Erkenning
Als er een melding binnenkomt, gaat de BGW na of er aan de voorwaarden voor erkenning als beroepsziekte is voldaan: Is er bewijs van de ziekteverwekker? Zijn er op zijn minst milde symptomen van Covid-19? Is de betrokkene werkzaam in een beroep met een verhoogd infectierisico en heeft hij rechtstreeks contact gehad met een persoon die met SARS-CoV-2 besmet was?
 
Long covid
Als er sprake is van een beroepsziekte, zal de BGW al het nodige doen om degene die ziek is geworden, te helpen en weer in het beroepsleven en het maatschappelijk leven op te nemen. Dat geldt ook voor mogelijke gevolgen op lange termijn. Een klein aantal getroffenen (ongeveer 3% van de gevallen, naar schatting van de BGW) blijft nog weken of maanden na de besmetting last ondervinden van symptomen als verminderde concentratie, problemen met het geheugen, vermoeidheid, verlies van de reuk- en smaakzin of ademhalingsproblemen.
Van de 87.000 BGW-verzekerden met Covid-19 als erkende beroepsziekte zijn er ongeveer 2.100 op lange termijn ernstiger ziek.
 

 

: preventMail 05/2022