De toekomst van pbm’s

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) bestaan al honderden jaren. Door de eeuwen heen zijn de pbm’s sterk geëvolueerd. En het eindpunt is nog lang niet bereikt. Fabrikant 3M dacht daarom na over de toekomst van pbm’s.

Onderzoek
Pbm-fabrikant 3M voerde onderzoek naar de toekomst van pbm’s en bundelde de resultaten in een rapport getiteld: ‘Safety outlook and trends report’. Het rapport focust op twee types pbm’s: gehoorbescherming en ademhalingsbescherming. Volgens cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie staan aandoeningen van de luchtwegen en van het gehoorapparaat al jarenlang in de top-6 van meest voorkomende beroepsziekten wereldwijd.
De auteurs van het rapport detecteren drie trends: meer aandacht voor het gecombineerd gebruik van pbm’s, het gebruik van pbm-automaten en meer aandacht voor comfort.

Gecombineerd gebruik
Er bestaan heel wat normen voor pbm’s. Deze normen bevatten eisen voor het ontwerp en schrijven voor aan welke voorwaarden de pbm’s moeten voldoen. Daarbij wordt meestal echter geen rekening gehouden met het gecombineerd gebruik van verschillende pbm’s, zoals bijvoorbeeld een veiligheidsbril in combinatie met ademhalingsbescherming. 
Vaak klagen werknemers over een gebrek aan comfort wanneer ze verschillende pbm’s over elkaar moeten dragen. In sommige gevallen leidt dit er ook toe dat de werknemers het pbm op een verkeerde manier dragen om de ongemakken te verminderen.
Volgens de auteurs van het rapport zullen in de toekomst de pbm’s steeds vaker zó ontworpen worden, dat ze makkelijk gebruikt kunnen worden samen met andere pbm’s.
In tussentijd is het een goed idee om bij de aankoop van nieuwe pbm’s ook stil te staan bij de mate waarin de pbm’s kunnen gecombineerd worden met andere pbm’s die gebruikt worden in de onderneming en de eventuele problemen die dit kan veroorzaken.

Pbm-automaten
In de meeste bedrijven is het moeilijk om een duidelijk overzicht bij te houden van welke pbm’s gebruikt worden door welke werknemers. Ook het bijhouden van de voorraad is niet altijd even eenvoudig (denk maar aan wegwerp oordopjes).
Daarom denken de auteurs dat in de toekomst steeds meer bedrijven gebruik zullen maken van pbm-automaten om pbm’s te verdelen.
Werknemers kunnen via een persoonlijke badge bij het begin van de werkdag de geschikte pbm’s uit de automaat halen. Het voordeel hiervan is dat de preventieadviseur een duidelijk beeld krijgt van de gebruikers en de gebruikte pbm’s. In iedere afdeling kan bovendien een andere automaat geplaatst worden, zodat de inhoud kan aangepast worden aan de noden van iedere afdeling. Ook kan het stockbeheer volledig automatisch verlopen, zodat de leverancier automatisch tijdig de stock kan aanvullen.

Comfort
In veel gevallen dragen werknemers hun pbm’s niet of gebruiken ze die verkeerd omdat de pbm’s oncomfortabel zijn of hinderlijk zijn. Een van dé manieren om het gebruik van pbm’s te verhogen, bestaat er dus in om het gebruikerscomfort te verbeteren.
Lichte, ademende pbm’s waarin de gebruikers makkelijk kunnen ademen (bv. mondmaskers) en die ook in warme omgevingen comfortabel zijn. Dat is volgens de auteurs de toekomst. Oorpluggen of otoplastieken mogen geen irritatie of pijn veroorzaken. Ook wanneer ze voor langere tijd gedragen worden.
Niet alleen het draagcomfort, maar ook de pasvorm zal volgens de auteurs steeds belangrijker worden en zullen er meer en betere mogelijkheden komen om de pbm’s goed te laten aansluiten op het lichaam van de drager.

Andere trends
Verder verwachten de auteurs ook dat meer ‘industriespecifieke pbm’s’ zullen ontworpen worden. Daarbij zullen bepaalde soorten pbm’s lichte aanpassingen ondergegaan om te voldoen aan de specifieke eisen van de sector waarvoor ze bestemd zijn.
Een andere trend is de toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Duurzaamheid is een aandachtspunt in alle beleidsdomeinen, en dus zeker ook in het aankoopbeleid. Momenteel worden nog veel fossiele grondstoffen gebruikt voor de vervaardiging van pbms’ (polyester, polyamide, polyethyleen en andere polymeren), de auteurs verwachten dat in de toekomst vaker gebruik zal gemaakt worden van biopolymeren en natuurlijke vezels, zoals hennep en linnen.

Kader: Zero-pbm's
Naar analogie met de 'zero-accidents visie', is ook de 'zero-pbm's' visie in opmars.
Pbm's zijn een vertrouwd zicht op de werkvloer. Niemand stelt er zich vragen bij. Maar een bedrijf dat een degelijk preventiebeleid voert, moet eigenlijk trachten te vermijden dat pbm's nodig zijn. Al te vaak worden pbm’s gebruikt als een gemakkelijkheidsoplossing.
Wie grondig nadenkt over het preventiebeleid en vanaf de aankoopfase van machines en installaties de preventiehiërarchie nauwgezet naleeft, heeft geen pbm's nodig. Niet toevallig vormen de pbm's pas de allerlaagste stap binnen de preventiehiërarchie.
Door werknemers te overladen met pbm’s verschuift men bovendien de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van de werkgever naar de werknemer.
In een ideale wereld zijn er dus geen pbm’s nodig, maar verzekeren ondernemingen de veiligheid van hun werknemers door maatregelen te nemen die hoger in de preventiehiërarchie staan.

 

: PreventActua 18/2014