Covid-19-tests op het werk: geen akkoord

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk gaan niet akkoord met het voorstel dat werkgevers vrijblijvend coronatests kunnen aanbieden aan hun werknemers. Hieronder hun argumenten.

Niet effectief
Het systematisch testen in een arbeidscontext brengt niets bij tot het inperken van de virusverspreiding. Preventiemaatregelen nemen of correct toepassen is effectiever om de overdracht van het virus te beperken dan aan elke werknemer een test aan te bieden. In sommige bijzondere werkcontexten zoals in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen, waar er een groter risico is op verspreiding van het virus, kunnen tests echter een onderdeel zijn van een doeltreffende strategie. Maar enkel de regelgeving kan bepalen of een werkgever zijn werknemers aan een test kan onderwerpen.
 
Nog onbetrouwbaar
De tests kunnen ook vaak foutief negatieve resultaten geven, of positieve resultaten geven bij mensen die niet meer besmettelijk zijn. Ook is het mogelijk dat een persoon die op de dag van de testafname niet besmettelijk is, dat ‘s anderendaags wel is. Ook testen op afweerstoffen geeft geen enkele zekerheid over de immuniteit bij een nieuwe besmetting.
 
Vrijwillig?
Men kan zich daarnaast ook vragen stellen bij de vrijwilligheid van de instemming van een werknemer wanneer de tests in het kader van de arbeidsrelatie worden aangeboden.
 
Voorstellen sociale partners
Enkele alternatieve voorstellen van de sociale partners:
- een coördinerende en preventieve rol toekennen aan de arbeidsarts in het kader van het test-track-trace-systeem, om zo enkel die werknemers te laten testen die op het werk in contact zijn geweest met een besmette werknemer;
- met de bevoegde federale instanties overleg plegen vooraleer er initiatieven in pandemiebestrijding op of via het werk worden genomen;
- preventiemaatregelen inzake Covid-19 met grote discipline uitwerken en toepassen in alle ondernemingen.  
 
Bron: beswic.be
: preventMail 26/2020