Covid-19-strategie bij Carrefour: contacttracing en sneltests

Al in het begin van de pandemie ontwikkelde Carrefour een strategische aanpak om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met meer dan 10.000 werknemers (plus zelfstandigen) in bijna 800 winkels, was dit ook nodig. In januari 2020 werd er een intern contacttracingsysteem opgezet, en ook de sneltest maakt sinds kort deel uit van de Covid-19-aanpak.

Aanpak
Het contacttracingsysteem bij Carrefour, onder de vorm van een helpdesk, gebruikt de performante protocollen van Sciensano om na te gaan of werknemers een hoog- of laagrisicocontact gehad hebben. Sinds de start van de helpdesk werden er al zo’n 18.000 dossiers opgemaakt en werden 2.984 medewerkers preventief in quarantaine gezet.
De helpdesk is samengesteld uit mensen van de interne dienst en arbeidsartsen van de externe dienst, die een permanentie verzorgen. Wanneer de helpdesk een e-mail van een medewerker ontvangt, wordt een dossier aangemaakt; dit kan gaan van het melden van een eigen laagrisicocontact tot het melden van een positieve test van een huisgenoot. Het contacttracingteam beslist of er telefonisch contact moet opgenomen worden met de werknemer in kwestie. Tot op heden is er bij 3.459 dossier overgegaan tot contacttracing.
Het systeem zorgt ervoor dat clusters snel zichtbaar worden en dat de contacttracers makkelijk in kaart kunnen brengen wie geïnfecteerd is en wie een hoog- dan wel laagrisicocontact gehad heeft. De ernst bepaalt wat de volgende acties zullen zijn (bv. het afnemen van een sneltest).
 
Sneltesten
Rond november 2020 – toen de besmettelijkere varianten meer en meer opkwamen – werden sneltests toegevoegd aan de Covid-19-strategie van Carrefour. Deze aanpak is niet breed en niet langdurig, maar wel heel gericht. De arbeidsarts beslist op basis van het Sciensanoprotocol, de grootte van de cluster en een aantal andere indicatoren uit het onderzoek of er moet getest worden. Sneltesten worden enkel toegepast op laagrisicocontacten. Hoogrisicocontacten worden steeds in quarantaine geplaatst. Afhankelijk van de resultaten en eventueel nieuw gedetecteerde infecties wordt er beslist om bijkomende sneltestsessies te doen. Zoals wettelijk bepaald zijn de testen niet verplicht, maar zo’n 95% van de mensen die er een aangeboden krijgt, gaat akkoord.
Vooraleer er overgegaan wordt tot het uitvoeren van sneltesten wordt er een bijzonder comité pbw bijeen geroepen om advies in te winnen.
Als de sneltest een positief resultaat geeft, dan is dit zeer betrouwbaar; een negatief resultaat sluit echter niet uit dat een werknemer besmet is. De andere belangrijkste reden om deze testen in te zetten, is om de werknemer gerust te stellen, de Covid-19-angst te helpen beheersen en om aan te geven dat de organisatie doet wat ze kan om elke werknemer te beschermen.
 
Impact
Tussen 1 maart 2020 en 28 februari 2021 bedroeg de gemiddelde14-daagse incidentie in België 240. Voor de werkende Belgen was de incidentie 313. Ondanks het feit dat er in de retailsector veel contacten mogelijk zijn, lag die incidentie lager dan bij de algemene werkende bevolking, namelijk op 288. Carrefour deed het nog beter met een incidentie van 225, wat lager is dan bij de doorsnee Belg.
Ondanks het feit dat er tot op heden al 2.984 medewerkers in quarantaine werden gezet, lagen de verzuimcijfers bij Carrefour in 2020 0,5% lager dan in 2019. Voor alle duidelijkheid, de dagen quarantaine in 2020 werden wel degelijk in de cijfers opgenomen.
De cijfers duiden erop dat Carrefour er door deze strategie in geslaagd is medewerkers aan de slag te houden die anders zouden uitgevallen zijn. De kost van het contacttracingsysteem, inclusief de kosten voor de sneltesten, zijn laag in vergelijking met de kosten die gemaakt worden om de algemene coronamaatregelen te respecteren (handschoenen, uitgebreide kuisprogramma’s, extra bewakers, …). Carrefour heeft niet enkel minder verzuim gehad; in 2020 heeft de winkelketen ook zijn marktaandeel in België kunnen vergroten.
 
Sensibilisering
Om te voorkomen dat de aandacht voor de algemene preventiemaatregelen verslapt, lanceert Carrefour een campagne om werknemers (en klanten) ervan bewust te maken dat men drager kan zijn zonder ziek te zijn, zelfs als men gevaccineerd is of men reeds Covid-19 doormaakte, en dat men anderen dan nog altijd kan besmetten.
Een sneltest kan immers een vals gevoel van veiligheid geven, Voor de sensibiliseringscampagne van Carrefour worden alle bestaande kanalen ingeschakeld: mailalerts, radio, videoschermen, affiches (ook voor klanten) en briefings.
 
Gebaseerd op een interview met Luc Cooman, directeur health, safety & risk management bij Carrefour, op woensdag 31 maart 2021
: preventActua 08/2021