Covid-19: referentiedocument mondmaskers voor niet-professioneel gebruik

Veilige mondmaskers zijn cruciaal bij de exitstrategie. Daarom creëerde het Bureau voor Normalisatie (NBN), samen met een reeks sectorexperten, een gids met duidelijke kwaliteitsregels voor mondmaskers voor niet-professioneel gebruik.
De gids
Het document ‘Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik’ richt zich zowel naar de fabrikanten als naar de gebruikers (werkgevers, burgers). Deze gids, die gratis beschikbaar is in de drie landstalen, moet worden aangevraagd via de website van het NBN.
Het document bestaat uit twee delen: een hoofdstuk voor bedrijven die in serie willen produceren (hoofzakelijk de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden, met inbegrip van de criteria voor het testen) en een hoofdstuk voor burgers die zelf aan de slag willen gaan.
 
Community- en artisanale maskers
De normtekst NBN/DTD S 65-001:2020 handelt over zogenaamde ‘community- en artisanale maskers’ en draagt de ondertitel ‘Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik’. De voorschriften beperken zich derhalve tot bepaalde types lichte adembescherming waarvan de karakteristieken tot nog toe niet werden vastgelegd in normen. Het gaat dus noch over de chirurgische maskers (die beschouwd worden als medisch materiaal, een CE-merk dragen en beantwoorden aan de vereisten uit de norm EN 14683), noch over de reguliere adembescherming in het werkmilieu (die eveneens een CE-merk draagt, die moet beschouwd worden als een persoonlijk beschermingsmiddel voor de werkomgeving, en die in het geval van de bescherming tegen het coronavirus wordt onderverdeeld in de categorieën FFP2 en FFP3, conform de norm EN 149).
 
Voor het grote publiek
De NBN/DTD S 65-001 richt zich, in tegenstelling tot beide voorgaande soorten, tot beschermingsmiddelen bestemd voor het grote publiek, in het bijzonder tot gezonde personen die geen besmettingssymptomen vertonen. Met de term ‘community-maskers’ wordt bedoeld: adembescherming die in serieproductie wordt vervaardigd uit materialen “die hun specifieke functie bewezen hebben”. Artisanale maskers zijn dan, zoals de benaming het al aangeeft, deze die in de thuissituatie worden gemaakt in beperkte hoeveelheden.
 
Niet-professioneel gebruik
Community- en artisanale maskers zijn niet bedoeld om gebruikt te worden in een professionele omgeving: het dragen ervan is beperkt tot maximaal vier uur en ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor werknemers die zich van en naar het werk begeven of andere noodzakelijke verplaatsingen afleggen. De normtekst stelt daarbij duidelijk dat de regels van social distancing moeten worden nageleefd, ook al worden de maskers correct gedragen. Het staat ondernemingen vrij om dit soort maskers aan hun personeel aan te bieden, maar dan wel uitsluitend in het kader van het woon-werkverkeer.
 
Bron: NBN
 
 
: preventActua 12/2020