Covid-19: HGR herbekijkt advies over ventilatie van lokalen

Met de opkomst van meer besmettelijke coronavarianten is het des te belangrijk om binnenruimtes zo goed mogelijk te ventileren. Daarom heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zijn vorig advies grondig herbekeken in het licht van de opgedane ervaringen en de recentste gegevens. In slecht geventileerde ruimtes is het dragen van een masker essentieel, zelfs wanneer de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.

Verspreiding via aerosolen
Het is nu duidelijk dat de verspreiding van het coronavirus via aerosolen een belangrijke rol speelt in de overdracht van de virale infectie in gesloten ruimtes. Aerosolen kunnen zich in de ruimte verspreiden, urenlang in de lucht blijven hangen en zich in die ruimte opstapelen. Deze minuscule deeltjes (meestal kleiner dan 5 µm) dringen tot diep in de longen door en kunnen zo belangrijk zijn bij ziekteoverdracht op langere afstand (meer dan 2 meter).
 
Ventilatie
Wanneer men gedurende een lange tijd in een slecht geventileerde ruimte verblijft met een besmet persoon, verhoogt de kans om besmet te raken aanzienlijk, zelfs wanneer de veiligheidsafstand gerespecteerd wordt. Het is dan ook belangrijk om de ruimte voldoende te ventileren (50 tot 80 m³ verse lucht per uur en per persoon). Indien dit niet gegarandeerd kan worden, is het dragen van een masker ook binnen essentieel, zelfs wanneer de fysieke afstand wordt nageleefd. Recirculatie van de lucht wordt afgeraden, al is dat niet altijd technisch mogelijk of te verzoenen met het energiebeheer. Deze aanbevelingen gelden zeker ook in de auto of het openbaar vervoer: schakel airconditioning uit en open de ramen voor een toevoer van verse lucht.
 
Meten
Het CO2-gehalte in de lucht is een indirecte indicator voor de kwaliteit van de ventilatie. Om te weten of een ruimte voldoende verlucht is, kan dus een CO2-meter gebruikt worden. Men streeft er best naar om dit gehalte zo laag mogelijk te houden, zeker onder 800 ppm. Als het CO2-gehalte hoger is, dan zijn er corrigerende maatregelen nodig: verhoog de ventilatie en/of verminder het aantal personen in de ruimte. In de buitenlucht bedraagt het CO2-gehalte ongeveer 400 ppm. In vele gevallen zal het aantal personen dat toegelaten kan worden in een gesloten ruimte, beperkt worden door de ventilatiecapaciteit met verse lucht.
“Het is onmogelijk om een ventilatiewaarde vast te stellen die het risico op besmetting volledig uitsluit, of om precies vast te stellen hoeveel ventilatie er nodig is om het risico zeer sterk te verminderen”, aldus de Hoge Raad.
 
Mechanische ventilatiesystemen
Ventileren gebeurt bij voorkeur met behulp van mechanische ventilatiesystemen die gecontroleerd de luchtstromen in de ruimte verversen. Aanvullend op of bij afwezigheid van zulke systemen kan men best zoveel mogelijk ramen openen. Idealiter zijn deze tegenover elkaar opgesteld om de circulatie te verbeteren en het risico op lokale concentratie van verontreinigde lucht te verkleinen.
 
Bijkomende filtratiesystemen
Wanneer recirculatie van de lucht niet kan worden uitgeschakeld (bv. in de winter omwille van verwarmingsredenen) of bij ruimtes met een risico op hoge virusbelasting, beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan om bijkomende filtratiesystemen te plaatsen, bij voorkeur via centrale filtratie met HEPA-filters of elektrostatische precipitatoren. Is dit technisch echter niet mogelijk? Dan kan men werken met mobiele autonome filtratiesystemen (uitgerust met HEPA-filters of elektrostatische precipitatoren). De afmetingen en de plaatsing van deze toestellen in verhouding tot de grootte van de kamer zijn van groot belang. Het is bijvoorbeeld zinvoller om verschillende kleine eenheden te plaatsen dan één grote.
 
Niet aanbevolen systemen
Luchtzuiveringssystemen op basis van uv-licht worden momenteel niet aanbevolen buiten ziekenhuizen en sterk gecontroleerde omgevingen. Ozonsystemen worden nergens aanbevolen. Alle andere systemen, met name draagbare luchtzuiveraars voor thuisgebruik, hebben niet bewezen doeltreffend te zijn tegen het coronavirus en worden dan ook niet aanbevolen.
 
 
: preventActua 05/2021