Covid-19 en het risico van zuurstof

In ziekenhuizen waar Covid-19-patiënten behandeld worden, wordt meer gebruikgemaakt van zuurstof. Dat verhoogt het risico op chemische ongevallen. Zuurstof is immers een sterk oxidatiemiddel en bovendien erg brandbevorderend.

Risico van zuurstof
Het contact tussen zuurstof en brandbare stoffen moet vermeden worden, want in zuurstofrijke lucht loopt een begin van brand al snel uit de hand.
Voor grote (industriële) gebruikers wordt zuurstof via pijpleidingen getransporteerd (dat is ook het geval in intensivecareafdelingen in ziekenhuizen). Voor wie thuis zuurstof om medische redenen nodig heeft, wordt die in kleinere tanks geleverd.
Het is vooral gevaarlijk wanneer er onverhoeds een lek ontstaat, waardoor zuurstof in de omgeving terechtkomt. Dit gebeurt zelden bij routinegebruik, maar meestal indien van gasrecipiënt moet gewisseld worden.
Wanneer er dan een contact ontstaat tussen het zuurstof en vet (vaseline, smeerolie, …), loert er altijd brandgevaar om de hoek. De temperatuur waarop vetten en aanverwante stoffen spontaan vlam kunnen vatten, ligt doorgaans relatief hoog (zo rond de 300 °C), maar hoe hoger de zuurstofconcentratie, hoe lager deze zelfontbrandingstemperatuur komt te liggen. Een enkel vonkje kan dan tot een stevige explosie leiden.
 
Zuurstofgerelateerde branden in ziekenhuizen
Het toegenomen gebruik van zuurstof in ziekenhuizen waar Covid-19-patiënten worden behandeld, kan een verhoogd risico op chemische ongevallen met zich meebrengen. Daarom handelt de meest recente uitgave van het Chemical Accident Prevention & Preparedness­­-bulletin van het Joint Research Centre over zuurstofgerelateerde branden in ziekenhuizen. Dit werd in het Nederlands samengevat door Beswic (Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk): op beswic.be wordt verwezen naar diverse publicaties in dit verband.
 
Markeren van leidingen
Omdat veel patiënten in deze coronaperiode moeten beademd worden, moesten bestaande IC-bedden, die niet standaard uitgerust zijn voor zuurstoftoevoer, snel worden aangepast. Deze snelle aanpassing mag niet leiden tot onnauwkeurigheden in de afwerking, zoals een gebrek aan of foutieve markering van de leidingen/koppelingen. Dit zou immers tot heel gevaarlijke situaties kunnen leiden.
 
Bron: beswic.be, Prevent
: preventActua 09/2021