Covid-19: ECHA vraagt afwijking autorisatievereisten biociden

Om de vervaardiging en levering van desinfecterende middelen op de Europese markt te vergemakkelijken tijdens de Covid-19-crisis, werkt ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) samen met de Europese Commissie aan speciale regelingen die afwijkingen van de normale autorisatievereisten voor biociden mogelijk maken.

Tijdelijke afwijkingen
Bedrijven die hun desinfecterende middelen die een al goedgekeurde werkzame stof bevatten, snel op de markt willen brengen, kunnen hiervoor toestemming vragen aan de relevante nationale autoriteit aan de hand van artikel 55(1) van de Biocidal Products Regulation. Hierdoor kunnen de nationale autoriteiten tijdelijke afwijkingen van de standaardautorisatievereisten toelaten.
De Europese Commissie heeft ook een document gemaakt over de maatregelen, dat de nationale autoriteiten kunnen gebruiken (of al hebben gebruikt) om de verkoop van ontsmettingsmiddelen toe te laten en zo de verspreiding van het coronavirus in te dijken.
 
Informatie
Daarenboven maakt ECHA drie lijsten beschikbaar met informatie over:
  • werkzame stoffen in biociden die goedgekeurd zijn of gecheckt worden voor gebruik in desinfecterende middelen;
  • desinfecterende middelen die toegelaten zijn onder de Biocidal Products Regulation;
  • desinfecterende middelen toegelaten in Spanje, Nederland en Zwitserland.
Webpagina
Een nieuwe webpagina over Covid-19 verzamelt informatie over de ondersteunende maatregelen van het agentschap tijdens de pandemie. Deze zal worden bijgewerkt wanneer nieuwe regelingen worden overeengekomen.
 
: preventMail 13/2020