Coronavirus: checklist voor de werkvloer

Een mogelijke besmetting met het coronavirus op de werkvloer vormt een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne of externe preventiedienst. FOD WASO heeft een checklist voor zelfcontrole opgesteld.

Checklist preventie Covid-19
De controlelijst die werd opgesteld door FOD WASO, is een lijst voor zelfcontrole gebaseerd op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de principes van de Welzijnswet en de Codex welzijn op het werk.
De lijst bevat twee luiken: het ene is gericht op meer administratieve aspecten en het andere richt zich op preventie op de werkplek zelf.
 
Administratieve aspecten
Dit luik omvat drie aspecten:
- informatie en vorming (onthaal van werknemers, preventiedienst, corona-informatie, schoonmaakprogramma voor de werkposten en werkplaats);
- werken met derden (corona-informatie voor derden);
- controle van werknemers (informatie in geval van infectie, telewerk maximaal voorzien).
 
Preventie op de werkplaats                              
De checklist richt zich hier op de aanwezige middelen en de toepassing van anti-coronamaatregelen op verschillende werkplekken:
- sociale voorzieningen (middelen en instructies om de handen te wassen, sociale distantiëring op de werkplaats);
- werkplaats (sociale distantiëring, verluchting, reiniging);
- liften (sociale distantiëring);
- vergaderzalen (annulatie van niet-essentiële vergaderingen, beperking van aantal deelnemers en beperking in tijd, verluchting en reiniging);
- voertuigen (reiniging en ontsmetting).
 
Je vindt de checklist als bijlage van dit artikel of op beswic.be.
 
Bron: beswic.be
: preventMail 13/2020