Controles en rol van de arbeidsinspectie in coronatijden

De RTBF meldt dat volgens minister van Werk Nathalie Muylle de slechte resultaten van de bedrijven die door de arbeidsinspectie worden gecontroleerd, gerelativeerd moeten worden. In een persbericht herinnert zij aan de specifieke rol van de arbeidsinspectie bij de controle op de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

Slechte resultaten
Tussen 23 maart en 3 april controleerde de inspectiedienst Toezicht op het Welzijn 857 bedrijven. Bij 424 bedrijven gebeurde de controle ter plaatse. Hier werden 341 inbreuken vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat 341 bedrijven een waarschuwing hebben gekregen; aan 59 bedrijven is er een termijn gegeven om zich in orde te stellen met de reglementering, drie bedrijven kregen een pro justitia en 21 bedrijven werden gesloten.
 
Relativeren
De RTBF wijst erop dat, volgens de minister, deze cijfers gerelativeerd moeten worden: de controles werden uitgevoerd op basis van klachten (704 ontvangen klachten) en een lijst van problematische bedrijven. De controles vonden slechts een tiental dagen na de afkondiging van de regels inzake sociale distantie plaats. De inspectiedienst heeft 750 afstandscontroles uitgevoerd, waarbij een lijst met aandachtspunten is onderzocht.
 
Rol van de inspectie
In de Welzijnswet staat onder meer dat werkgevers steeds de risico’s moeten analyseren waaraan hun werknemers blootgesteld zijn op het werk. Op dit moment is een van die risico’s een mogelijke besmetting met het coronavirus (door collega’s, klanten, patiënten, ...). 
Het Toezicht op het Welzijn op het Werk controleert niet rechtstreeks de toepassing van het ministerieel besluit van 18 maart op de essentiële verplaatsingen, aangezien dat de bevoegdheid is van de politie. Het controleert echter wel de naleving van de Welzijnswet en de Codex welzijn op het werk. Op dit moment zijn een aantal maatregelen opgesomd in het MB (bv. social distancing). Zo ook preventiemaatregelen die in het kader van de welzijnswetgeving kunnen worden opgelegd, aangezien ze ervoor zorgen dat de risico’s op besmetting op de werkvloer verminderen. Er zijn ook bijkomende maatregelen die het MB niet uitdrukkelijk voorziet, maar die de welzijnswetgeving wel oplegt (bv. handhygiëne, pbm).
 
Bronnen:
: preventMail 15/2020