CLP: een algemeen overzicht

De Europese Verordening EG/1272/2008 van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ging op 20 januari 2009 van kracht. Deze verordening, beter gekend als de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), heeft grote gevolgen voor alle bepalingen die van dichtbij of van ver te maken hebben met gevaarlijke stoffen en preparaten.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventFocus 5/2010