Arbeidsongevallen en -inspecties: Luxemburg in volle actie

Luxemburg zit niet stil wat arbeidsveiligheid betreft. Zo heeft de Luxemburgse arbeidsinspectie (ITM) sinds het begin van de coronacrisis al 1.629 controles uitgevoerd om na te gaan of werknemers optimaal beschermd worden tegen het risico op besmetting. Daarnaast voerde de Association d’assurance accident (Luxemburgse vereniging van ongevallenverzekeraars – AAA) in 2019 een nieuw bonus-malussysteem in en kon het een daling van het aantal ongevallen melden.

Arbeidsinspectie in tijden van Covid-19
Nieuw risico
In het Groothertogdom Luxemburg worden vandaag 74 Covid-19-gerelateerde gevallen beschouwd als beroepsziekte. De arbeidsinspecteurs beschikken over een checklist die speciaal is aangepast aan de huidige Covid-19-pandemie om tijdens hun bezoek aan bedrijven of bouwplaatsen snel na te kunnen gaan of werkgevers de instructies correct opvolgen. Het gaat hierbij over het uithangen van veiligheidsrichtlijnen, het ter beschikking stellen van de aanbevolen hygiëneproducten, het inrichten van de werkposten en het correcte gebruik van professionele transportmiddelen (zoals werfbusjes). De balans van oktober 2020 is alvast positief: een tiental bedrijven moest de deuren sluiten en een tiental andere ondernemingen heeft zich na een schriftelijke aanmaning en een nieuwe inspectie aan de voorschriften aangepast.
 
Meer inspecteurs
Het aantal inspecteurs neemt toe: in 2016 waren er slechts 16 inspecteurs; vandaag zijn er 51 en de directeur hoopt tegen eind 2020 nog zo’n 10 mensen in dienst te kunnen nemen.
Vorig jaar voerde de arbeidsinspectie 5.682 controles uit; in de eerste tien maanden van 2020 waren dat er al 7.996.
 
Filosofie
De Luxemburgse arbeidsinspectie wil geen ‘politiecontroles’ uitvoeren, maar in de eerste plaats de werknemers beschermen: de inspecteurs beschouwen zichzelf eerder als partners dan als politieagenten.
 
2019 door de ogen van de AAA
De Luxemburgse vereniging van ongevallenverzekeraars (AAA) is een openbare instelling die instaat voor de preventie en vergoeding van arbeidsongevallen, ongevallen van en naar het werk en beroepsziekten.

Bonus-malussysteem
In 2019 voerde de AAA een bonus-malussysteem in om de basisbijdrage voor bedrijven te verlagen of te verhogen. Om de bonus-malus te berekenen, worden de bijdrageplichtigen ingedeeld in risicoklassen naargelang de kost van de arbeidsongevallen, en wordt hun situatie vergeleken met die van andere premiebetalers binnen dezelfde risicoklasse. Vorig jaar ontving meer dan 93% van de bijdrageplichtigen een bonus op hun ongevallenverzekeringsbijdrage; slechts 2,4% kreeg een malus.
 
Minder arbeidsongevallen
In 2019 waren er 16.142 arbeidsongevallen, 3.649 ongevallen van en naar het werk en 127 beroepsziekten. De AAA ontving elke dag gemiddeld 134 aangiften. De kosten van een ongeval in 2019 bedroegen gemiddeld 3.571 euro.
Het aantal ongevallen nam af (-323 ongevallen) in vergelijking met 2018, terwijl het aantal werknemers aanzienlijk toe was genomen (12.468 werknemers meer dan het jaar ervoor). In 2019 telde Luxemburg 435.681 werknemers.
De daling van het aantal ongevallen is goed nieuws voor Luxemburg, dat met zijn ‘Vision Zéro’-campagne streeft naar een vermindering van de frequentiegraad van arbeidsongevallen met 20% tegen 2022. Het referentiepunt is 2014, toen de frequentiegraad een piek van 5,37% bereikte.
 
: preventMail 38/2020