Aanpassingen aan de geharmoniseerde vermeldingen van de CLP Verordening

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) werd op een aantal plaatsen aangepast. De tabel van geharmoniseerde vermeldingen (beschikbaar in bijlage VI van de CLP) moest namelijk aangepast worden aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventActua 2017/11