Omzendbrief verduidelijkt camerawet

Op 20 mei 2011 verscheen in het Staatsblad een ministeriële omzendbrief (Omzendbrief van 13 mei 2011 tot wijziging van de omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009) die verschillende basisbegrippen uit de camerawet verduidelijkt (wet van 21 maart 2007, BS 31 mei 2007).

: PreventActua 12/2011