Ability Case Manager

Hoe langer een werknemer afwezig blijft als gevolg van gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans wordt dat hij het werk zal hervatten. In de praktijk bemoeilijken een aantal factoren, zoals het complex wetgevend kader en het groot aantal betrokken actoren, de overstap van arbeidsongeschiktheid naar geschiktheid.

Om dit traject in goede banen te leiden, is het belangrijk dat één speler het traject coördineert. Deze speler heeft nood aan specifieke competenties: het wettelijk kader kennen en dit vertalen naar functionele re-integratieadviezen, samenwerking in het netwerk stimuleren en werknemerscompetenties en arbeidsvereisten synchroniseren.

Door toepassing van de methodiek Ability Case Management zal deze centrale speler het traject kunnen begeleiden. Zo ontstaat er een belangrijke meerwaarde voor zowel werknemer als zijn werkgever.

formulaire d'inscription

Veuillez remplir vos données pour vous inscrire à la formation

Coordonnées de l'étudiant

Compléter le champ ci-dessus avec votre nom et prénom tels qu’ils sont indiqués sur votre carte d’identité dans le cas où ceux-ci diffèrent de ceux indiqués plus haut. Le nom et prénom officiels seront repris sur l’attestation issue en fin de formation.

Coordonnées de facturation

Si votre inscription est d’ordre privé et que votre adresse privée suffit, inscrivez « idem » dans les champs ‘adresse de l’organisation

Si l’adresse d’expédition diffère de l’adresse de l’organisation, merci de précisez l’adresse d’expédition sinon veuillez mentionner « idem »

Si vous ne disposez pas encore d’une référence de bon de commande, vous pourrez communiquer l’information ultérieurement. Dans ce cas, merci de mentionner « référence suivra » dans le champ ci-dessus.


CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.