Opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) - start 20 april 2023

Nederland kent de wettelijke functie van preventiemedewerker en elke werkgever is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Dit is vastgelegd in de Arbowet, artikel 13. Hierin staat dat elke werkgever verplicht is zich bij te laten staan door een of meer deskundige medewerkers al of niet ondersteund door externe deskundigen.   
Wij snappen dat het soms niet makkelijk is om een keuze te maken uit de diverse opleidingen. Prevent kiest daarom voor een modulaire structuur met een gemeenschappelijke basismodule voor alle opleidingen. Dit is de module Basisvorming Veiligheid & Gezondheid.
Na deze module van 6 lesdagen beslist de kandidaat definitief om ofwel op basis van de theorietoets en de afrondende praktijk opdracht uit te stromen als Basis Veiligheidskundige of door te gaan met een van de andere opleidingen:
 
- Middelbare Veiligheidskunde (14 lesdagen) 
 
- Middelbare Ergonomie (14 lesdagen
 

- Hogere Veiligheidskunde (40 lesdagen)

 

U heeft interesse in Hogere Veiligheidskunde?

De opleiding stelt de cursisten in staat om de risico’s te analyseren en te beheersen in bedrijvenen organisaties waarvoor er een HVK diploma vereist is. Na deze opleiding beschikken de deelnemers over de benodigde kennis en competenties om organisaties te adviseren over gezondheid en veilig werken. Onze HVK is door Hobéon SKO opgenomen in de lijst van erkende opleidingen.  


Opzet en werkwijze

Prevent richt de lessen zodanig in dat de leerdoelen, lesactiviteiten en de toetsing op elkaar zijn afgestemd. Om het leerproces te optimaliseren, werkt Prevent met verschillende werkvormen zoals presentaties met interactieve groepsgesprekken, zelfstandige individuele en groepsopdrachten en bedrijfsbezoeken.

De opleiding is zo praktisch mogelijk opgezet door de keuze van deskundige docenten in het vakgebied en door een praktijkgerichte insteek met tal van voorbeelden. De deelnemers reflecteren op deze voorbeelden vanuit hun eigen achtergrond en praktijk. De keuze voor deze interactieve werkwijze vereist een actieve deelname van de deelnemers en in een aantal gevallen ook voorbereidende werkzaamheden.
 

Docenten

De docenten zijn deskundig in theorie en praktijk in de door hen te doceren vakken. De cursusleider assisteert de docenten bij de interactieve lessen. 
 

Programma

Het programma combineert de wetenschappelijk onderbouwde kennis (het waarom) met het praktische inzicht in de bedrijfssituatie en de daartoe benodigde vaardigheden (het wie, wat, wanneer en waarmee). De opleiding heeft een modulaire structuur. Deelnemers kunnen instromen in een module naar keuze om zo op hun eigen tempo het traject af te werken. Het is ook mogelijk om elke module afzonderlijk te volgen.
 

Toetsing

Na elke module

·       Adviesrapporten/opdrachten met presentatie in het kader van de thema’s (individueel of groepsgewijs); 

OF

·       Theoretische kennistoets

Eindevaluatie

·       Een afstudeerwerk waarin de kandidaat de kennis, inzichten en vaardigheden integreert;

·       Een assessment waarin de kandidaat het eindwerk verdedigt en vragen beantwoordt.
 

Toelatingsvoorwaarden

Voor de opleiding Hogere Veiligheidskunde geldt als ingangseis dat de cursist aantoonbaar beschikt over minimaal HBO- werk en denkniveau. Het is daarbij ook mogelijk om in te stromen met een geaccrediteerd diploma Middelbare Veiligheidskunde en minimaal 2 jaar relevante werkervaring. In dat geval krijgt de cursist een vrijstelling voor de module Basisvorming Veiligheid & Gezondheid.
 

Praktisch

De lessen voor de cursisten die reeds beschikken over een MVK-diploma starten op donderdag 20 april 2023. 

De presentatie van de afstudeeropdracht is gepland op 12 januari 2024.

De opleiding telt 40 lesdagen, tweewekelijks op vrijdag en zaterdag van 8u00 tot 16u30 ter plaatse in Dordrecht en op dinsdagavond van 19u00 tot 22u30 maar dan online via Zoom of Teams. Door deze combinatie van lesdagen wordt de doorlooptijd van het traject aanzienlijk ingekort zodat de opleiding al begin volgend jaar kan worden afgerond met de presentatie van het eindwerk. 

De cursisten die niet in het bezit zijn van een MVK-diploma dienen eerst de module Basisvorming Veiligheid & Gezondheid van 6 lesdagen te volgen. Deze start al op vrijdag 6 januari 2023.

De lessen op locatie gaan door op het adres Heliotroopring 1100 in 3316 KG Dordrecht. 
 

Prijs 

De opleiding kost EUR 9.990,- (exclusief btw) met inbegrip van bijhorend studiemateriaal, toegang tot de Prevent-kennisbank, bedrijfsbezoeken, koffie en thee, en een feestelijke proclamatie ter afsluiting van de opleiding. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de examinering à EUR 1000,- (exclusief btw).

De extra module Basisvorming Veiligheid & Gezondheid kost EUR 1.690,- (exclusief btw).

Het volgen van aparte modules is mogelijk, contacteer hiervoor academy [at] prevent [dot] be om samen de opties te bekijken.

Meer informatie over de komende opleidingen vindt u in onze opleidingskalender.

Information pratique
20/04/2023 - 12/01/2024
Code du cours: 
HVK-2304
Thème du cours: 
Multidisciplinair
Prix, en €: 
€9.990 + €1000 examinering (exclusief btw)
Lieu: 
Dordrecht en online