Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - maart 2022

De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.

Situering

Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie of mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van 4 dagen volgen. preventAcademy voorziet alle vier opties.

Deze 4-daagse opleiding wil de preventieadviseur de informatie aanreiken die noodzakelijk is om de veiligheidscoördinatie op een bouwplaats te kunnen uitvoeren.

De veiligheidscoördinator dient tevens een specifieke bijscholing van minimum 5 uur per jaar of 15 uur per 3 jaar te volgen. preventAcademy biedt navorming specifiek voor veiligheidscoördinatie aan. 

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaten dienen het diploma van preventieadviseur niveau 1 of 2 behaald te hebben. Dit diploma bepaalt of de veiligheidscoördinator die de module met succes afrondt, coördinatiewerken kan aanvatten als veiligheidscoördinator niveau A of B. Preventieadviseurs niveau 1 kunnen werken aanvatten als veiligheidscoördinator niveau A, preventieadviseurs niveau 2 kunnen werken als veiligheidscoördinator niveau B.

Praktische schikkingen

De module omvat 4 lesdagen op woensdag: 9, 16, 23 en 30 maart 2022.

Een lesdag loopt van 9 tot 17.30 uur. De middagpauze loopt van 12.45 tot 13.15 uur. 

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. Er is parkeergelegenheid in de buurt, parking Vaartkom.

Programma

Het programma is samengesteld opdat de deelnemer na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het KB van 25 januari 2001.

Deze eindtermen hebben betrekking op:

  • het kunnen uitvoeren van een veiligheids- en gezondheidsbeleid op bouwplaatsen
  • het kunnen uitvoeren en toepassen van analyses van arbeidssituaties op de bouwplaats.
  • het kunnen volgen van de evolutie van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats.
  • het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats.
  • het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid.

 
Eindevaluatie

U verdedigt een zelf gekozen coördinatieontwerp voor een examenjury van deskundigen. De eindevaluatie is voorzien op 4 mei 2022, 15 juni 2022 of 21 oktober 2022. U ontvangt na slagen een voorlopig attest. Het officieel getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie op 21 oktober 2022. 

Reglementaire invullingen

De module voor preventieadviseurs omvat 4 contactdagen (32u) + het uitwerken van een coordinatiedossier. 

Prijs en Facturatie

990,00 € (excl. BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffiepauze en eindevaluatie
De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.
Kosteloos annuleren kan enkel tot 1 week voor de start van de opleiding.
Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).


Inschrijven kan via de link onderaan.

 
Information pratique
09/03/2022 - 30/03/2022
Code du cours: 
TMBMPR-Wo-2203
Thème du cours: 
Veiligheidscoördinatie
Prix, en €: 
990 € excl btw
course_organizer: 
Prevent
Lieu: 
Leuven