Wie moet NACEBEL toekennen?

NACE staat voor Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap). Elke lidstaat (zoals België) kan zijn eigen NACE-code ontwikkelen na goedkeuring door de Europese Commissie. De Belgische variant noemt NACEBEL. Het is een lijst met gestandaardiseerde codes voor de activiteiten van de ondernemingen. De toekenning van de code gebeurt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ dienst statistiek) bij de oprichting van de onderneming.

De toekenning van een activiteitscode door het RSZ legt geen rechten en ook geen verplichtingen op aan de ondernemingen.

Indien derden, hetzij privé-organisaties, hetzij overheden voor de bepaling van het toepassingsveld van hun reglementeringen gebruik maken van activiteitsomschrijvingen, is dit onder hun verantwoordelijkheid en zij kunnen zich hiervoor niet louter beroepen op de door de RSZ toegekende codes.

De RSZ baseert zich voor het toekennen van de NACEBELcodes op gegevens die door de bedrijven werden overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dus in principe is dit correcte informatie tenzij het bedrijf zelf geen juiste informatie heeft overgemaakt of als het bedrijf van activiteit verandert.

De dienst statistiek van het RSZ stuurt de gegevens van de verschillende ondernemingen naar STATBEL (FOD Economie) die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de officiële publicatie van de nationale statistieken. Die toekenning van NACEcodes gebeurt alleen in het kader van het opmaken van statistieken.

De codes van bepaalde werkgevers kunnen echter aangepast worden. Werkgevers van wie de toegekende code niet correct is, kunnen dit steeds melden:
- aan de Directie voor statistiek (e-mail: stat [dot] cod [at] rsz [dot] fgov [dot] be)
- op het volgende adres: RSZ, Algemene Directie Statistieken en Financies, Afdeling Statistieken, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel. 


Lees ook Het ABC van Nace